...

Sense Reality

เทคโนโลยี SR (Sense Reality) จาก DDPAI แปลงข้อมูลการขับขี่ให้เป็นข้อมูลภาพที่ใช้งานง่าย ให้ความช่วยเหลือขณะขับขี่ได้แบบเรียลไทม์และเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถยนต์ เทคโนโลยีสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง GPS และเซ็นเซอร์แบบ 6 แกน เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นรายละเอียดภาพได้ดีและควบคุมข้อมูลการขับขี่ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

Sense Reality (SR) คืออะไร

Sense Reality หรือ SR เป็นเทคโนโลยีจาก DDPAI ที่ใช้ประโยชน์จากเซ็นเซอร์ขั้นสูงและ GPS เพื่อแปลงรูปแบบการขับขี่ที่แตกต่างกันและซับซ้อนให้กลายเป็นสัญญาณภาพที่ผู้ใช้เข้าใจง่าย นวัตกรรมในคุณสมบัตินี้ช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและใช้ได้จริงเกี่ยวกับสมรรถนะและสภาพแวดล้อมของรถ

การแสดงข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่ติดตั้ง GPS

 • เวลาและวันที่: เก็บบันทึกและตรวจสอบย้อนดูเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • การเปลี่ยนแปลง G-Force: ตรวจสอบและแสดงการเร่งความเร็วและการชะลอความเร็วแบบเรียลไทม์
 • ระดับความสูง: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสูงปัจจุบันของรถ
 • เส้นทางการขับขี่จริง: ติดตามและแสดงเส้นทางการขับขี่ของรถแบบเรียลไทม์
 • การจดจำการเปลี่ยนเลน: จำแนกและแจ้งการเปลี่ยนเลนอย่างชาญฉลาด
 • การจดจำการเลี้ยว: ให้คำแนะนำระหว่างเลี้ยวเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่
 • ทิศทางการขับขี่: ระบุทิศทางการเดินทางปัจจุบัน
 • การแจ้งเตือนความเร็ว (การเร่งความเร็ว/การชะลอความเร็วอย่างรวดเร็ว): เตือนลักษณะการขับขี่ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
 • ระบบแสดงความเร็วของรถยนต์คันหน้า: แสดงความเร็วของรถยนต์คันหน้าเพื่อรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
 • ระยะห่างจากรถยนต์คันหน้า: วัดและแสดงระยะห่างถึงรถยนต์คันหน้าแบบเรียลไทม์
 • ระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลน: แจ้งเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลน
 • เส้นแบ่งช่องจราจร: แสดงตำแหน่งของรถโดยสัมพันธ์กับเส้นแบ่งช่องจราจรบนถนน

การแสดงข้อมูลด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบ 6 แกน

 • ความลาดชัน: แสดงการเปลี่ยนแปลงความลาดชันขณะรถยนต์เคลื่อนที่
 • เส้นทางการขับขี่เสมือน: จำลองเส้นทางการขับขี่โดยใช้เซ็นเซอร์ภายใน
 • รวมถึงฟังก์ชันอื่นๆ เช่น เวลาและวันที่ การเปลี่ยนแปลง G-force การจดจำการเปลี่ยนเลน การจดจำการเลี้ยว ทิศทางการขับขี่ ระยะห่างจากรถยนต์คันหน้า และการเตือนการออกนอกเลน

DDPAI Dash Cams พร้อม Sense Reality

Scroll to Top

สถานที่ซื้อ

ซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับการรับรองจาก DDPAI